SONAX DækFix - lappegrej på dåse !

SONAX DækFix lapper det punkterede dæk uden hjulskift, afhjælper mindre utætheder og pumper samtidig dækket op.

DækFix kan ikke anvendes ved større beskadigelser som revnede dæk, - slanger o.l.
Hvis man kører på et punkteret hjul beskadiges det hurtigt. Ved for lavt lufttryk opstår der kraftig opvarmning af dækket. Det kan fører til beskadigelse i en sådan grad at lapning ikke mere er mulig og dæk-/hjulskift bliver den eneste løsning. Undlad derfor at køre længere end til et sikkert parkeringssted efter at punktering er konstateret.

SONAX DækFix er velegnet til alle gængse størrelser personbilsdæk.

Brugsanvisning:

1. Parker på et sikkert sted - og husk advarselsblink / - trekant, hvor det er nødvendigt !

2. Find og fjern såvidt muligt årsagen til punkteringen. Undersøg det punkterede dæk, specielt dækmønster / trædeflade for beskadigelser, sten, søm o.l.

3. Omryst DækFix beholderen grundigt. Ved lave temperaturer: opvarm beholderen i hånden eller over bilens varmluftdyse til den har en temperatur på ca 20°C.

4. Afmonter dækventilens hætte. Skru DækFix påfyldningsslangens nippel på den rengjorte dækventil. Når den er skruet et par omgange aktiverer den dækkets ventil. Det høres ved at evt. restluft siver ud – vent med at spænde niplen helt - til al restluft er sivet ud og det ikke ”suser” mere. Herved bliver der ”plads” til at den størst mulige mængde DækFix kan påfyldes . Det sikrer optimalt resultat. Spænd herefter DækFix niplen helt til.

5. Fjern nu låget på aerosoldåsen for enden af slangen. Hold beholderen lodret med ”bunden i vejret” og påfyldningsslangen nedad - se skitse. Tryk på beholderens knop til dækket er fyldt – det er det når man ikke længere kan høre at der siver drivmiddel ud af aerosolen og over i dækket.

6. Afmonter DækFix slangen og skru ventilhætten på igen.

7. VIGTIGT ! Straks efter påfyldning skal der køres mindst 10 km - med hastighed ikke over 50km/t, så væsken kan fordele sig på dækkets inderside. Kør forsigtigt til nærmeste værksted og få dækket kontrolleret for skader og korrekt lufttryk - da selv en harmløs punktering kan dække over mere omfattende skader på dæk/slange.
Læs om produkt..