Værd at vide om vintersprinklervæske !

En god sprinklervæske skal året igennem leve op til vidt forskellige krav. Om sommeren er det frem for alt insektrester, der skal fjernes, om vinteren en opløsning af vejsalt. Her til kommer en anden type snavs, som forekommer hele året - det er "hydrofobsnavs" eller på almindelig dansk: trafikfilm. Det er en blanding af uforbrændt olie, sod fra dieselbiler, silikoneolie, og kationiske tensider.
Silikoneolie, og kationiske tensider kommer overvejende fra bilvaskeanlæg, hvor de indgår i vaskekemien, som en bestanddel af skyllevoks. Den type snavs ses når ruden bliver våd og viskerbladene aktiveres: viskerfeltet fedter! Et fedtet viskerfelt generer specielt i mørke, ved modgående trafik. Selv om udsynet kun generes kortvarigt frembyder det en risiko.
Et vigtigt krav til en god sprinklervæske er derfor at den nedbryder fedtfilmen hurtigt, så udsynet generes mindst muligt.

Særlige krav til vintersprinklervæske er derfor at den:

- opløser olie, sod og salt og anden vintersnavs på ruden.
- frostbeskytter rudevaskerbeholder, pumpe, slanger, dyser og forebygger isdannelse på ruden.
- ikke beskadiger kunststof, lygteglas m.v. af polycarbonat (spændingsrevner).
- ikke angribe lak, - ikke forårsage ændringer i farve, opløser eller ætser.
- er egnet til forstøverdyser og sikrer optimal forstøvning selv ved lave temperaturer.
- er hårdtvandsstabil d.v.s. den skal kunne fortyndes med almindelig kalkholdig ledningsvand uden at kalken udskilles og afsætter sig.
- har en acceptabel duft så de dampe, der suges ind i kabinen ikke lugter ubehageligt.
Sidst men ikke mindst skal indholdsstofferne være valgt under hensyn til miljøet.

Vi stilles af og til overfor spørgsmålet, hvor meget SONAX koncentrat der skal hældes i almindelig sprinklervæske for at opnå yderligere frostsikring, Det er svært at svare på da forskellige fabrikater sprinklervæske har forskellige frostsikringsgrader og tilmed kan være tilsat vand i størrer eller mindre grad. Endvidere er de rensetilsætningsstoffer (additiver) der tilsættes ofte vidtforskellige og derfor ikke egnede til at blande. Det fører let til at viskerfeltet fedter meget.
Regelen er derfor at man bør opbruge/tømme hele beholderens indhold, før man skifter til et andet fabrikat.
Med hensyn til frostsikring er der på SONAX bagsideetiketten anført 3 blandingsforhold til -10 -20 og -30 grader. Disse blandingsforhold dækker det der er brug for under næsten alle forhold. For hvis temperaturen kommer under ca. -15 er kørebanen ikke længere fugtig. Derfor er der så ikke længere brug for at benytte sprinkleren.

Ved frostgrader under -15 grader drejer det sig derfor primært om at frostsikrer sprinklerbeholder, pumpe, slanger og dyser m.v. I ekstrem-situationer kan man hælde ekstra koncentrat i beholderen for at øge frostsikringen.
Hvis temperaturen kommer under -30 er der flere forhold man skal være opmærksom på, bl.a. motorens kølevæske frostsikringsgrad. De fleste biler er frostsikret til -30-35 grader. Under sådanne ekstremer er motorvarmer/Q-varmer el.l. nødvendig for at modvirke omfattende motorskader og sikre problemfri start.

Det anbefales at blande sprinklervæske til -10grader under den laveste temperatur, der forventes i den kommende periode. Gør man ikke det fryser væsken let til is på forruden under kørsel i frostvejr, på grund af chill-faktoren/ fordampningsnedkølingen på forruden når væsken fordamper.

Det er en fordel at have ekstra frostvæske med i bilen, så man kan efterfylde samme type.Læs om produkt..