Sådan afprøves SONAX Sprinklervæske!

For at sikre at SONAX Sprinklervæske placerer sig blandt de absolut bedste, arbejdes der hos SONAX til stadighed også med produktudvikling af denne produkttype. For præcist at vide hvilke konsekvenser ændringer i produktsammensætningen har på funktionen, er det vigtig at kunne afprøve sprinklervæsken under de samme betingelser igen og igen. SONAX har derfor fået bygget et testanlæg, der består af et forrudemodul med viskersystem fra en Mercedes SLK, med omfattende hjælpeaggregater til klimastyring (20 grader til sommer-, og 0 grader til vinterprodukter) endvidere til påføring af vejsnavs. Alt sammen computerstyret, så man kan reproducere testbetingelserne præcist, hver gang man har brug for det.. Computerstyringen omfatter bl.a. påføringsmåde, påføringsmængde, påføringstid, temperaturstyring, viskerhastighed og viskerslag m.v.
Forrudens renhed ved testbegyndelse klares manuelt efter en nærmere beskrevet fremgangsmåde.
Et testforløb omfatter rengøring af rude. Påføring af testsnavs. Aktivering af visker/sprinklervæske funktion. Ved hjælp af digital videoanalyse registreres rengøringseffekten efter hvert viskerslag.

Der er flere ingredienser i tilsmudsningssnavset der fedter ruden. Det består bl.a. af dieselsod og skyllevoks fra bilvaskeanlæg. Endvidere også insektrester i sommerhalvåret, der simulerer ”nedlagte”insekter på forruden.

Systemet benyttes ikke kun internt men tilbydes også til eksterne opgaver. Det var blandt andet tilfældet da tyske AUTOBILD i foråret testede sommersprinklervæske.

Det vigtigste kriterium er selvfølgelig renseevnen: hvor lidt væske der kræves før ruden er ren med færrest mulige viskerslag. Tiden er jo lig med hvor langt bilen kører inden udsynet er optimalt. Dette har i høj grad noget at gøre med at sprinklervæsken ikke fedter. Dernæst er det afgørende at indholdsstofferne ikke skader lak og kunststof. Det er der risici for med billige alkoholer/sprinklervæsker. Endelig er frostsikringsgraden selvfølgelig vigtig. Her tænkes der på at frostsikringen svarer til angivelserne på etiketten.

Frostsikring og frostsikring er to ting:
I Tyskland måler man efter ASTM D 1177-94 metoden. Denne metode tager udgangspunkt i ned til hvor mange minusgrader væsken kan pumpes op på ruden. Det er denne metode, der ligger til grund for blandingstabellen på SONAX-emballagens vareetiket.
OBS! I Danmark måler man efter en metode, der tager udgangspunkt i, hvornår der dannes grødis i sprinklerbeholderen. Det vil sige at frostsikringen er bedre efter den tyske metode. Med SONAX koncentrat kan man blande helt ned til -30 grader, hvis situationen kræver det. Ren koncentrat fryser først omkring -65 grader.Læs om produkt..