Blod på bilens lak ved påkørsel af dyr o.l.

Blod indeholder stoffer, som kan medføre endog kraftige ætsninger i bilens lak. I sådanne situationer er det derfor vigtigt, så hurtigt som muligt, at skylle blod m.v. af og efterfølgende vaske hele bilen. Hvis det ikke gøres grundigt kan det føre til kraftige ætsninger, som i værste fald kun kan fjernes ved professionel behandling eller om-lakering af de pågældende karosseridele.
Hurtig afskylning, med rigelig vand, vil i almindelighed være tilstrækkeligt, men en komplet vask af hele bilen er tilrådeligt.
På billedet ses følgerne af et uheld, hvor blod først blev skylles af efter mere end et døgn. Ætsningen/matteringen
kunne ved omfattende polering med professionelle produkter fjernes, så lakken igen fik normal glans.


Læs om produkt..