Når rød lak bliver bleg/plettet !

De røde farvekorn/farvepigmentet er ikke længere overalt dækket med lak, da lakken er slidt. De hvide pletter er ubeskyttede farvekorn, der er sårbar overfor vind, vejr og sollys. De er falmet og blevet hvidlige. Ved polering bliver de falmede farvekorn igen rød. Efter kort tid opsuger de fugt/vand - vokslaget nedbrydes og farvepigmentet falmer og fremtræder igen som hvide pletter.
Dette billede viser at farvekornene/pigmentet er uensarttet - farvekornene varierer i størrelse. Derfor er laklaget over farvekornene også uensartet tykt . Det betyder at når lakken slides vil de største farvekornene blive blottet/frilagt først og så være ubeskyttede over for vejr og vind. Specielt solens stråler afbleger hurtigt de ubeskyttede farvekorn, som så falmer og danner pletter.
I den type lak der anvendes i dag er farvepigmentet findelt i microfine partikler, sammenlignet med den ældre lak, hvor pigmentet er meget grovere. Jo finere farvepigmentet er pulveriseret jo bedre omsluttes det af lak.
Efter ca. 1995 påføres der yderligere et lag klarlak ovenpå den farvede lak – svarende til hvad man altid har gjort på metalliclak. 
Derfor er den nye type lak væsentlig mere holdbar. Den kan derfor poleres op i mange år da farvepigmentet ligger bedre beskyttet under et tykkere lag lak.
På ældre røde biler kan der opstå en karrakteristisk situation på lakken efter polering: Efter kort tid kommer der hvide pletter!
Umiddelbart er man tilbøjelig til at give lakplejeproduktet skylden – men det holder ikke stik.
Problemet skyldes at farvepigmentet – det røde farvestof i lakken, pletvis ikke længere er dækket med lak men ligger ubeskyttet - fordi lakoverfladen er nedslidt. Ubeskyttet er farvepigmentet porøst - d.v.s. påvirkelig af vind, vejr og ikke mindst sollys - da ubeskyttet farvepigment falmer og bliver hvidligt.

Ved polering fjernes de falmede pletter i de fleste situationer - så hele lakfladen igen bliver ensartet med den oprindelige farve. Men efter kort tid opsuger farvepigmentet/pletterne fugt/vand og vokslaget nedbrydes da voks ikke hæfter så godt på det porøse farvepigment som på lak.
Herefter afbleger sollyset hurtigt farvepigmentet – der så igen fremtræder som hvide pletter.
Med tiden bliver pletterne flere og størrer for tilsidst at omfatte hele fladen.

I slutningen af 90érne har man udviklet lak, hvor farvepigmentet er findelt / pulveriseret til microskopiske partikler, i modsætning til ældre lak hvor farvepigmentet er grovere. Det gør en væsentlig forskel.
Jo finere farvepigmentet pulveriseres desto bedre omsluttes det af lakken.
Hertil kommer at næsten alle bilproducenter efter 1995 afslutter lakeringen med klarlak oven på den farvede lak – i lighed med, hvad man altid har gjort på metalliclak.
Det betyder at den nye type lak er mere holdbar og modstandsdygtig over for slid da lakoverfladen er tykkere. Selvom klarlakken bliver mat med tiden kan den poleres op med fint resultat og holdbarhed. Det skyldes at farvepigmentet på de nye lak ligger beskyttet under et tykkere lag klarlak.

På ældre lak hvor den beskrevne situation opstår er der reelt kun en ting der hjælper – nemlig at få bilen lakeret – og bedst med den nye type lak med afsluttende klarlak på toppen.

Ellers må man accepterer at polering kun har meget begrænset holdbarhed.

Den beskrevne situation kan også opstå på andre farver, men er mest udtalt på rød, blå, grøn og sort.