Klar besked om SONAXprodukter

EU lovgivningen foreskriver at der skal være detaljerede oplysninger, om det enkelte vaskeprodukt, tilgængelige for forbrugeren. Lovgivningen pålægger endvidere at produkter der indeholder farlige stoffer skal anmeldes til Arbejdstilsynet.
Udover at opfylde disse krav, har vi valgt at udarbejde datablade på alle SONAX produkter, så der foreligger præcise oplysninger på alle flydende produkter i SONAX programmet. Hermed opfylder vi mere end der kræves, men vi synes det høre med til god service at kunne oplyse seriøst om, hvad vore produkter indeholder. Produktoplysningerne er beskrevet i et såkaldt Sikkerhedsdatablad. Dette er tilgængeligt via et link, der findes efter produktbeskrivelsen: Se Sikkerheddatablad.
SONAX Sikkerhedsdatablade oversættes og udarbejdes af et rådgivende ingeniørfirma med speciale i kemi. En række produkter er endvidere optaget i KEMI NØGLEN, som er et "værktøj" til udvælgelse af produkter til erhvervsmæssig anvendelse. Se mere:
http://www.keminoglen.dk/