Fokus på Nanoprodukter på aerolsol...

Der er kommet fokus på nano-produkter bl.a. fordi en række personer i Tyskland blev syge efter at have benyttet en anden producents nano-flisespray til badeværelse / brusekabine – det var ikke et SONAX-produkt.
SONAX, har et enkelt sprayprodukt i sit program med nanopartikler, Xtreme FælgForsegling NanoPro.
Xtreme FælgForsegling NanoPro opfylder imidlertid en række krav som gør at det ikke umiddelbart er under mistanker for at være skadeligt.

Situationen med den anden producents flisespray har imidlertid resulteret i at vi omgående har rettet kontakt til SONAX i Tyskland for nærmere information, dels om situationen dels om, hvorvidt der også kan være risiko ved vore nano-produkter. Samtidig har vi kontaktet vore danske samarbejdspartnere på miljøområdet, hvortil vi nøje følger, hvad der iøvrigt kommer af informationer i pressen og fra Miljøstyrelsen om situationen.

- Vi har dels fra mjljøministeriet dels fra udlandet fået tilkendegivelser i retning af, at det ikke entydigt var nano-partiklerne, der var årsag til sygdomstilfældene - dette kan bl.a. læses i en artikel på Miljøstyrelsens hjemmeside http://www.mst.dk/ . Heraf fremgår det, at det ikke er påvist, at det var nanopartiklerne i den anden producents produkt, der har udløst effekten. Citat: " Effekten (væskeansamling i lungerne) er nemlig velkendt fra andre sprayprodukter uden nanopartikler i tilfælde, hvor de er anvendt uden tilstrækkelig udluftning"
Miljøstyrelsen indskærper derfor, at man tager følgende forholdsregler uanset om et sprayprodukt indeholder nanopartikler eller ej.
• Hvis produktet findes i anden form, f.eks. som pumpespray, bør denne anvendes.
• Anvend altid spray-produkter udendørs, hvis det er muligt og undgå at stå i vindretningen. Hvis produktet alligevel anvendes indendørs, så sørg for god
ventilation.
• Hold spraydåsen så langt væk fra ansigtet som muligt.
• Brug evt. støvmaske og handsker for at reducere indånding af produktet og irritation af huden.
• Anvend ikke spray produkter når der er børn til stede og lad ikke børn anvende spray.

Vi anbefaler derfor, at man benytter FælgForsegling forskriftsmæssigt for aerosoler, under størst mulig iagttagelse af Miljøstyrelsens forholdsregler som beskrevet ovenfor.
- Ved anvendelse af alle produkttyper er det vigtigt at anvisninger for brug og bortskaffelse følges. Informationerne findes på bag-etiketten og er yderligere uddybet i Sikkerhedsdatabladet, som er tilgængeligt for alle produkter her på hjemmesiden: http://www.sonax.dk/default.asp?datablad=0
Vi vil informere nærmere her på www.sonax.dk, hvis der kommer ændringer i ovenstående.

 

Se artikel hos Miljøstyrelsen: