REACH og SONAX

SONAX opfylder kravene vedr. REACH-lovgivningen.
Med udgangen af 2008 skal alle kemiproducenter anmelde indholdsstoffer i et internationalt registreringssystem REACH, som skal give øget sikkerhed omkring miljø, mærkning og anvendelse. SONAX har bekræftet at alle anmeldelsespligtige stoffer er anmeldt rettidigt, inden fristens udløb pr. 1.12.08
En række særlig farlige stoffer er anført i en særlig Artikel 57 liste. SONAX bekræfter samtidigt at ingen af disse stoffer indgår i noget SONAX produkt.
Det følgende link viser dokumentation for dette.