Derfor er SONAX Sprinklervæske noget særligt!

Så nærmer højsæsonen sig igen for sprinklervæske. Derfor slår vi et slag for SONAX koncentrat, som byder på en stribe fordele såvel kvalitetsmæssigt, brugsmæssigt som logistisk.

For at sikre at SONAX Sprinklervæske placerer sig blandt de absolut bedste, arbejdes der til stadighed med optimering af produktet. For præcist at vide, hvilke konsekvenser ændringer i produktsammensætningen har på virkemåden, er det vigtigt at kunne teste sprinklervæsken under nøjagtig de samme betingelser igen og igen. Til det formål har SONAX bygget et testanlæg, som består af et forrudemodul med viskersystem fra en Mercedes SLK med hjælpe agregater til klimastyring: 20 grader til sommer- og 0 grader til vinterprodukter) endvidere et system til påføring af vejsnavs. Alt sammen computerstyret, så man kan reproducere testbetingelserne præcist, hver gang man har brug for det. Computerstyringen omfatter bl.a. påføringsmåde, -mængde, -tid, temperaturstyring, viskerhastighed og antal viskerslag m.v.
Forrudens renhed ved testbegyndelse klares manuelt mellem de forskellige testsekvenser efter en nærmere beskrevet fremgangsmåde.
Et testforløb omfatter rengøring af ruden. Påføring af testsnavs. Aktivering af visker/sprinklervæske funktion. Ved hjælp af digital videoanalyse registreres rengøringseffekten efter hvert viskerslag.

Der er flere ingredienser i tilsmudsningssnavset: Dels typisk by-snavs, der afviser vand. Det er dieselsod og skyllevoks fra bilvaskeanlæg. Endvidere også insektrester i sommerhalvåret, der simulerer ”nedlagte” insekter på forruden.

Systemet benyttes ikke kun internt men tilbydes også til eksterne opgaver. Det var blandt andet tilfældet da tyske AUTOBILD i foråret 2011 testede sommersprinklervæske.

Det vigtigste kriterium er selvfølgelig renseevnen: hvor lidt væske der kræves før ruden er ren og med færrest mulige viskerslag. Tiden er jo lig med hvor langt bilen kører inden udsynet er optimalt. Dette har i høj grad noget at gøre med at sprinklervæsken ikke fedter. Dernæst er det afgørende at indholdsstofferne ikke skader lak og kunststof. Det er der risici for med billige alkoholer/sprinklervæsker. Endelig er frostsikringsgraden selvfølgelig vigtig. Her tænkes der på at frostsikringen svarer til angivelserne på etiketten.

Frostsikring og frostsikring er to ting:
I Tyskland måler man efter ASTM D 1177-94 metoden. Denne metode tager udgangspunkt i ned til hvor mange minusgrader væsken kan pumpes op på ruden. Det er denne metode, der ligger til grund for blandingstabellen på SONAX-emballagens vareetiket.
OBS! I Danmark måler man efter en metode, der tager udgangspunkt i, hvornår der dannes grødis i sprinklerbeholderen. Det vil sige at frostsikringen er bedre efter den tyske metode. Med SONAX koncentrat kan man blande helt ned til -30 grader, hvis situationen kræver det.

 

Læs endnu mere!