SONAX HD-Rens 25 Ltr.

SONAX HD-Rens 25 Ltr.

Alkalisk Shampoo til vaskeanlæg, højtryksrenser og værkstedsrengøring. Kraftig tilsmudsning, fedt, olie, bremsestøv, insektrester o.l. opløses hurtigt og effektivt. Svagtskummende. Også velegnet til rengøring af campingvogn o.l. Fosfatfri.

 

Brugsanvisning:
SONAX HD-Rens doseres/tilsættes afhængig af tilsmudsningsgraden i en slutfortynding på max. 0,5-1%.
Det anbefales ved visse maskintyper at forblande SONAX HD-Rens med vand i forhold op til 1:20 og så afstemme dosseringen tilsvarende.
Efter rengøring med SONAX HD-Rens afskylles grundigt med rigeligt rent vand. Undgå at blandingen udtørre på varme og lakerede emner inden afskylning.
Iagttag anvisningerne i sikkerhedsdatabladet!

 

Varenr.: 605705540