SONAX HD-Rens 5 Ltr.

SONAX HD-Rens 5 Ltr.
SONAX HD-Rens 5 Ltr.

SONAX HD-Rens doseres/tilsættes afhængig af tilsmudsningsgraden i en slutfortynding på max. 0,5-1%.
Det anbefales ved visse maskintyper at forblande SONAX HD-Rens med vand i forhold op til 1:20 og så afstemme dosseringen tilsvarende.
Efter rengøring med SONAX HD-Rens afskylles grundigt med rigeligt rent vand. Undgå at blandingen udtørre på varme og lakerede emner inden afskylning.
Iagttag anvisningerne i sikkerhedsdatabladet!

 

 

Varenr.: 605505510

 

Indhold/mængde: 5 Liter